Programma/Reglementen 2019

 Toernooi reglement en programma Schiedams kampioenschap 2019 Veldvoetbal 22 & 23 juni: terrein Excelsior’20

Zaterdag 22 juni:

 Standaardelftallen

 • Alle teams dienen zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijd/toernooi leiding.
 • Alle teams dienen bij aanvang van het toernooi de spelerslijst in te leveren met daarop maximaal 18 Alsmede de relatienummers van de spelers die deelnemen.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB
 • Het Schiedams kampioenschap 2019 bestaat uit een poule A met 4 teams en Poule B met 3 teams. Om het aantal speelminuten per team gelijk te houden duren de poulewedstrijden in Poule A 30 minuten en in poule B 45 minuten.  Bij de halve en finale is de speeltijd 30 minuten.
 • De wedstrijden vinden plaats op het terrein van Excelsior’20 op het veld 1 en veld 2
 • De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters.
 • Teams dienen zelf per wedstrijd, indien nodig, een vlaggenist beschikbaar te stellen. In de halve finale en finale worden de vlaggenisten geleverd door de organisatie.
 • Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 • Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de KNVB speelgerechtigd zijn.
 • De deelnemende clubs dienen voor de wedstrijden de relatienummers te overleggen van de spelers die op het toernooi actief zullen zijn. Ook een maximaal van 3 spelers die vanaf volgend seizoen actief zullen zijn kunnen bij het overleggen van het relatienummer en overschrijving deelnemen aan het toernooi.
 • Er mag tijdens een wedstrijd drie keer worden gewisseld.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende sterkedrank is ten strengste verboden. (i.v.m vergunning)
 • De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden niet aan de tuchtcommissie doorgegeven, maar worden behandeld conform het toernooi reglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 5 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stilzet, staat ook de straftijd stil. Indien een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.
 • Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 • Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 • Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 • Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijtgescholden.
 • Een uit het veld gezonden speler, ten gevolge van een directe rode kaart of tweede gele kaart in een wedstrijd kan, uitsluiting voor het verdere toernooi of aankomend toernooi betekenen. Dit geschiedt in overleg met de toernooiorganisatie. Onbehoorlijk gedrag met als gevolg een directe rode kaart kan worden doorgegeven aan de KNVB
 • Na elke wedstrijd vervallen de gele kaarten, Rode kaarten of twee gele kaarten in een wedstrijd betekend automatisch uitsluitsel voor de volgende wedstrijd

Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trekt, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.

 • Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.

Het bestuur van de organiserende vereniging (Excelsior’20) evenals de organisatie van het Schiedams Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen dan wel blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens het toernooi in welke vorm dan ook.

Overtredingen die met een veld (toernooi) verwijdering worden bestraft

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
a. ernstig gemeen spel;
b. gewelddadig gedrag;
c. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
d. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
e. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
strafschop moet worden toegekend;
f. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
g. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.

Toernooi programma:

De 7 ploegen worden door middel van loting verdeeld in 2 poules (inmiddels verricht). (A & B)
De nummers 1 en 2 gaan door naar de halve finale.

–  Nummer 1 poule A speelt tegen nummer 2 poule B (veld 1)
–  Nummer 2 poule A speelt tegen nummer 1 poule B (veld 2)

De verliezers van de halve finale bepalen door middel van strafschoppen wie er nummer 3 en 4 woorden. Dit gebeurt voor aanvang van de finale.
De finale wordt gespeeld tussen de twee winnaars van de halve finale.

Bepaling van de eindstand in de poulefase:

-Aantal punten
-doelsaldo
-Doelpunten voor
-Doelpunten tegen
-Onderling resultaat

Bij gelijke stand volgen strafschoppen tussen de gelijkstaande teams. Beide elftallen 5 stuks, daarna tot een team mist. Hetzelfde volgt bij een gelijke stand in de halve finales en finale.
Het programma in de onderstaande link is leidend: www.schiedamsvoetbalkampioenschap.nl

Het programma:

 


Kleedkamerindeling:

Kleedkamer 1 Excelsior’20
Kleedkamer 2 PPSC
Kleedkamer 3 Kethel Spaland (zo)
Kleedkamer 4 Kethel Spaland (za)
Kleedkamer 5 HBSS
Kleedkamer 8 Hermes DVS
Kleedkamer 10 SVV (za)

Zondag 23 juni 2019:

 Jeugd JO9, MO11 JO11, JO13, JO15, JO17, JO19

 

 • Alle teams dienen zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.
 • Er worden wedstrijden gespeeld zonder wisselen van speelhelft.
 • De wedstrijden vinden plaats op het terrein van Excelsior’20 op het hoofdveld, veld 1 en veld 2
 • Teams dienen zelf per wedstrijd, indien nodig, een vlaggenist beschikbaar te stellen.
 • De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters
 • Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 • Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de KNVB speelgerechtigd zijn. Het staat de clubs vrij om, per leeftijdscategorie, jongere spelers in te zetten. Oudere spelers zijn vanzelfsprekend niet toegestaan.
 • Er wordt gespeeld volgens de KNVB regels van de KNVB met de onderstaande veldafmetingen en tijden:
 • Poulewinnaar is Schiedams kampioen

 

JO9                         8 x 8 op half veld (1 x 15 minuten)

JO11:                       8×8 op half veld (1 x 15 minuten)

MO11:                      8×8 op half veld (1 x 15 minuten)

JO13                        11×11 op heel veld (1 x 15 minuten)

JO15                        11×11 op heel veld (1 x 15 minuten)

JO17                        11×11 op hel veld (1 x 15 minuten)

De deelnemende clubs dienen, indien daar naar gevraagd wordt, voor de wedstrijden de spelerspassen te overleggen van de spelers die op het toernooi actief zullen zijn. Ook een maximaal van 3 spelers die vanaf volgend seizoen actief zullen zijn kunnen bij het overleggen van de spelerspas deelnemen aan het toernooi.

Er mag tijdens een wedstrijd doorlopend worden gewisseld.

De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden niet aan de tuchtcommissie doorgegeven, maar worden behandeld conform het toernooireglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 5 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stilzet, staat ook de straftijd stil. Indien een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.

Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.

Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.

Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.

Als een speler zijn straftijd van 5 minuten niet kan volmaken omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijtgescholden.

 • Een uit het veld gezonden speler, ten gevolge van een directe rode kaart of tweede gele kaart in een wedstrijd kan, uitsluiting voor het verdere toernooi of aankomend toernooi betekenen. Dit geschiedt in overleg met de toernooiorganisatie.
 • Na elke wedstrijd vervallen de gele kaarten, Rode kaarten of twee gele kaarten in een wedstrijd betekend automatisch uitsluitsel voor de volgende wedstrijd
 • Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trekt, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.
 • Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.
 • Het bestuur van de organiserende vereniging evenals de organisatie van het Schiedams Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen dan wel blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens het toernooi in welke vorm dan ook.

 

Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft

Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
a. ernstig gemeen spel;
b. gewelddadig gedrag;
c. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
d. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
e. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
strafschop moet worden toegekend;
f. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
g. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.

Kleedkamerindeling

Kleedkamer 1 Excelsior ’20 JO9 / JO11 / JO17 / JO19
Kleedkamer 2 P.P.S.C. JO9 / JO11/ JO17 / JO19
Kleedkamer 3 H.B.S.S. JO9/ JO11 / JO17 / JO19
Kleedkamer 4 Excelsior ’20 JO13 / JO15
Kleedkamer 8 Kethel Spaland JO9/ JO11 / JO17 / JO19
Kleedkamer 9 P.P.S.C. MO11
Kleedkamer 10 Excelsior ’20 MO11
Kleedkamer 11 Kethel Spaland MO11
Kleedkamer 12 H.B.S.S. JO13
Kleedkamer 13 PPSC JO15
Kleedkamer 14 Kethel Spaland JO13 / JO15

Programma:

 

Tijdstip Afdeling Wedstrijd Veld
9.00 – 9.15 uur JO9 HBSS – Kethel Spaland 3A
9.00 – 9.15 uur JO9 Excelsior ’20 – PPSC 3B
9.00 – 9.15 uur MO11 Kethel Spaland – PPSC 1A
9.20 – 9.35 uur JO11 HBSS – Kethel Spaland 1A
9.20 – 9.35 uur JO11 Excelsior ’20 – PPSC 1B
9.40 – 9.55 uur JO9 PPSC – HBSS 3A
9.40 – 9.55 uur JO9 Kethel Spaland – Excelsior ’20 3B
9.40 – 9.55 uur MO11 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 1A
10.00 – 10.15 uur JO11 PPSC – HBSS 1A
10.00 – 10.15 uur JO11 Kethel Spaland – Excelsior ’20 1B
10.20 – 10.35 uur JO9 HBSS – Excelsior ’20 3A
10.20 – 10.35 uur JO9 PPSC – Kethel Spaland 3B
10.20 – 10.35 uur MO11 PPSC – Excelsior ’20 1A
10.40 – 10.55 uur JO11 HBSS – Excelsior ’20 1A
10.40 – 10.55 uur JO11 PPSC – Kethel Spaland 1B
11.00 – 11.15 uur JO9 Kethel Spaland – HBSS 3A
11.00 – 11.15 uur JO9 PPSC – Excelsior ’20 3B
11.00 – 11.15 uur MO11 PPSC – Kethel Spaland 1A
11.20 – 11.35 uur JO11 Kethel Spaland – HBSS 1A
11.20 – 11.35 uur JO11 PPSC – Excelsior ’20 1B
11.40 – 11.55 uur JO9 HBSS – PPSC 3A
11.40 – 11.55 uur JO9 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 3B
11.40 – 11.55 uur MO11 Kethel Spaland – Excelsior ’20 1A
12.00 – 12.15 uur JO11 HBSS – PPSC 1A
12.00 – 12.15 uur JO11 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 1B
12.20 – 12.35 uur JO9 Excelsior ’20 – HBSS 3A
12.20 – 12.35 uur JO9 Kethel Spaland – PPSC 3B
12.20 – 12.35 uur MO11 Excelsior ’20 – PPSC 1A
12.40 – 12.55 uur JO11 Excelsior ’20 – HBSS 1A
12.40 – 12.55 uur JO11 Kethel Spaland – PPSC 1B
13.00 – 13.15 uur JO19 Excelsior ’20 – PPSC 1
13.00 – 13.15 uur JO13 HBSS – Kethel Spaland 2
13.00 – 13.15 uur JO15 Kethel Spaland – PPSC 3
13.20 – 13.35 uur JO17 HBSS – Kethel Spaland 1
13.20 – 13.35 uur JO17 Excelsior ’20 – PPSC 2
13.40 – 13.55 uur JO19 Kethel Spaland – Excelsior ’20 2
13.40 – 13.55 uur JO13 Excelsior ’20 – HBSS 3
13.40 – 13.55 uur JO15 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 1
14.00 – 14.15 uur JO17 PPSC – HBSS 1
14.00 – 14.15 uur JO17 Kethel Spaland – Excelsior ’20 2
14.20 – 14.35 uur JO19 PPSC – Kethel Spaland 3
14.20 – 14.35 uur JO13 Kethel Spaland – Excelsior ’20 1
14.20 – 14.35 uur JO15 PPSC – Excelsior ’20 2
14.40 – 14.55 uur JO17 HBSS – Excelsior ’20 1
14.40 – 14.55 uur JO17 PPSC – Kethel Spaland 2
15.00 – 15.15 uur JO19 PPSC – Excelsior ’20 1
15.00 – 15.15 uur JO13 Kethel Spaland – HBSS 2
15.00 – 15.15 uur JO15 PPSC – Kethel Spaland 3
15.20 – 15.35 uur JO17 Kethel Spaland – HBSS 1
15.20 – 15.35 uur JO17 PPSC – Excelsior ’20 2
15.40 – 15.55 uur JO19 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 2
15.40 – 15.55 uur JO13 HBSS – Excelsior ’20 3
15.40 – 15.55 uur JO15 Kethel Spaland – Excelsior ’20 1
16.00 – 16.15 uur JO17 HBSS – PPSC 1
16.00 – 16.15 uur JO17 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 2
16.20 – 16.35 uur JO19 Kethel Spaland – PPSC 3
16.20 – 16.35 uur JO13 Excelsior ’20 – Kethel Spaland 2
16.20 – 16.35 uur JO15 Excelsior ’20 – PPSC 1
16.40 – 16.55 uur JO17 Excelsior ’20 – HBSS 1
16.40 – 16.55 uur JO17 Kethel Spaland – PPSC 2

Voor vragen en/of opmerkingen:
Mischa Keemink:    0640160266
Marvin Janssen:     0652047189